gototopgototop

Radionica u Aranđelovcu 24. i 25. april 2012.

petak, 27 april 2012 15:12 Darije Janošević
Štampa
U Aranđelovcu je 24. i 25-og aprila održana dvodnevna  radionica u organizaciji ZUOV-a  ( Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju) u saradnji sa Mrežom RC i CSU Srbije,  na kojoj su bile obuhvaćene sledeće teme:

1. Instrument za samoprocenu nastavnika  u odnose na standarde kompetencije

2. Usklađivanje upitnika ( za procenu seminara) sa novim Pravilnikom o stručnom usavršavanju.

Radionici su prisustvovali predstavnici ZUOV-a, direktori RC i CSU i konsultant, g-đa Raisa  Venalainen.