gototopgototop
 

Mreža RC i CSU Srbije

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Početak karijere bez barijere - seminar u Subotici 13.12.2014

El. pošta Štampa PDF
Maja, 2013. godine, svih 12 Regionalnh Centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Srbiji sprovelo je Procenu potreba nastavnika koji su na početku svoje karijere (do 5 godina radnog staža). Svi rezutati su objedinjeni i zajednički parametri su izdvojeni. Nakon detaljne analize potreba, zaposleni u Centrima su kreirali seminar upravo za one nastavnike koji su na početku nastavničke karijere. Iako je seminar prvobitno namenjen navedenoj ciljnoj grupi, sadržaj i teme programa su koncipirane tako da mogu pomoći svima koji žele unaprediti svoje kompetencije i veštine u pogledu: savremenih tendencija u nastavi i učenju; uspešne komunikacije sa roditeljima; upravljanja odeljenjem (pedagoške situacije); planiranja stručnog usavršavanja; i drugo. Više o seminaru na katalogu ZUOV.
Akreditaciju seminara “Početak karijere bez barijere” podržala je Mreža RC i CSU Srbije, a prvi seminar održan je u Muzičkoj školi u Subotici, 13. decembra, 2014. godine.

Slike sa seminara

 
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža Centar za stručno usavršavanje Kikinda Centar za stručno usavršavanje Šabac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo Centar za stručno usavršavanje Kragujevac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak Centar za stručno usavršavanje Kruševac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš Centar za stručno usavršavanje Leskovac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar Regionalni centar za stručno usavršavanje Knjaževac