gototopgototop

Obuka za drugi i treći modul MOŠ iz drugog kruga obuke 23. - 25. 03. 2012

nedelja, 25 mart 2012 22:06 Darije Janošević
Štampa
U okviru GIZ BOSS projekta (PO) profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu realizovana je obuka za Modul 2 – osnaživanje mladih informisanjem o zanimanjima, karijeri i putevima obrazovanja (kat.br. 646) i obuka za Modul 3 – osnaživanje mladih za odluku o zanimanju i školovanju u susretu sa svetom rada (kat.br. 645). Obuke su održane u RC Smedederevo i u RC Niš. Kao i u prvom delu obuke za mentorske osnovne škole (MOŠ), predavači su bile Dragana Bošnjak i Mirjana Radojević u Smederevu, odnosno Slađana Golubović i Valentina Rančić u Nišu.