gototopgototop
 

Mreža RC i CSU Srbije

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Novi program stručnog usavršavanja

El. pošta Štampa PDF

Od maja meseca ove godine, na nivou Mreže RC i CSU sprovedeno je istraživanje koje je obuhvatilo 700 nastavnika iz cele Srbije, a u vezi sa procenom potreba nastavnika koji su na početku karijere, odnosno imaju manje od pet godina radnog staža. Rezultate istraživanja možete pogledati ovde. Ovo istraživanje je poslužilo kao osnova za budući program stručnog usavršavanja koji će biti akreditovan od strane Mreže RC i CSU, pošto je jedan od ciljeva regionalnih centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i centara za stručno usavršavanje pripremanje i realizacija novih programa stručnog usavršavanja.

Sa tim u vezi, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo je u prethodna dva dana održana radionica, gde su učesnici bile kolege iz svih regionalnih centara u Srbiji, a na kojoj se razgovaralo i planiralo kako će budući program stručnog usavršavanja izgledati, koje to opšte, a koje specifične ciljeve treba da zadovolji, šta su očekivani rezultati... Kao što je rečeno, program će biti namenjen mladim nastavnicima i profesorima sa manje od pet godina radnog iskustva, pa se kao radni naslov za novi program nametnulo ime "Početak karijere bez barijere".

Ovo je prvi program koji će biti akreditovan od strane Mreže RC i CSU.

Slike

izvor: www.rcsmed.edu.rs

 

Sastanak Mreže RC i CSU u Kruševcu

El. pošta Štampa PDF
U CSU Kruševac, 09.09.2013. god. održan je sastanak Mreže RC/CSU na kome su prisustvovali direktori Centara za stručno usavršavanje, predstavnik Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja - menadžerka komponente Projektа "Podrška profesionalnom razvoju i evropskim inicijativama u obrazovanju" PDP IV, Marijana Todorović i predstavnici Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini.
Ovaj sastanak bio je prilika da se direktori Centara bliže informišu o radu, nastavnim planovima i programima Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini koje je prezentovao Dekan Fakulteta prof. mr Sretko Divlјan.
Predloženo je uspostavlјanje međusobne saradnje kroz promociju Master studijskog programa Obrazovne politike u Regionalnim centrima. O ovoj temi je detalјnije govorio docent Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, Marko Đorđević, inače saradnik CSU Kruševac kao realizator akreditovanog Programa. Zaklјučak sastanka je da postoji obostrana želјa da se uspostavi međusobna saradnja i dogovorene buduće aktivnosti.
Menadžerka komponente Projekta PDP IV, Marijana Todorović predstavila je direktorima Centara plan i aktivnosti iz obuke Projektnog planiranja, koju organizacije Mreža RC/CSU Srbije kao podršku u osnaživanju kompetencija zaposlenih u Centrima.
Nakon toga, održan je Sastanak Mreže RC/CSU Srbije, na kome je bilo diskusije o realizovanim i budućim Projektima, usaglašavanju rada sa krovnim dokumentima organizacije i predložena rešenja za efikasnije funkcionisanje Mreže.

izvor:http://csu.edu.rs/

Poslednje ažurirano četvrtak, 19 septembar 2013 09:51
 

Sastanak Mreže RC i CSU Srbije u Šapcu

El. pošta Štampa PDF
U Šapcu je 30.07.2013. godine održan sastanak Mreže RC/CSU Srbije. Pored direktora Regionalnih centara sastanku su prisustvovali predstavnici SDC-a, Lidija Vuičić i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Marijana Todorović.
Tokom sastanka razmatrana je mogućnost da se nastavi sa saradnjom između Mreže RC/CSU Srbije i švajcarske agencije SDC. Lidija Vujičić je izrazila zadovoljstvo dosadašnjim radom Regionalnih centara, zahvalila se na uspešnoj saradnji i ovom prilikom najavila da će po završetku PDP Projekta doći do novog oblika saradnje kroz učešće u novim Projektima.
Na sastanku je dogovorena realizacija obuke za zaposlene u Regionalnim centrima uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i SDC-a, koja je u planu da se održi do kraja 2013. godine.
Na kraju radnog dela, predsednik Mreže RC/CSU Srbije, Dobrivoj Martonoši prezentovao je finansijski izveštaj za šestomesečni period u 2013. godini.
Nakon toga, učesnici skupa su posetili Park nauke koji se nalazi u okviru Centra za stručno usavršavanje u Šapcu. Tom prilikom svoja predavanja o naučnim rekvizitima održali su direktor Centra, mr Goran Stojićević i prof Tatjana Marković -Topalović.

Izvor:http://csu.edu.rs/

Poslednje ažurirano utorak, 20 avgust 2013 20:23
 

Radionica: "Kako odrasli uče?" u RC Smederevo

El. pošta Štampa PDF
Regionalni centar Smederevo je u prethodna tri dana bio domaćin predstavnicima svih centara za stručno usavršavanje iz Srbije na radionici pod nazivom "Kako odrasli uče?" Ovo je bila praktična obuka kako planirati i sprovoditi stručno usavršavanje i obuke za zaposlene u obrazovanju.
Trodnevni seminar vodile su konsultant SDC-a, Raisa Venalainen i Marijana Todorović, menadžerka komponente Projekat "Podrška profesionalnom razvoju i evropskim inicijativama u obrazovanju" PDP IV.
Cilj ove radionice bio je da predstavi i objasni učesnicima kako to odrasli uče, odnosno, kako da planiraju, sprovode i evaluiraju programe stručnog usavršavanja.Drugog dana seminara, predstavnici svih 12 centara predstavili su rezultate istraživanja „Procene potrebe nastavnika za stručnim usavršavanjem na početku karijere“.
Kao rezultat ove obuke Mreža RC i CSU će razviti program stručnog usavršavanja koji će biti predat na akreditaciju.

Slike

Poslednje ažurirano subota, 15 jun 2013 16:19
 

Seminar "Projektni menadžment" u CSU Kikinda

El. pošta Štampa PDF

Od 29. do 31. maja u CSU Kikinda, održan je trodnevni seminar na temu projektnog menadžmenta.

U današnje vreme, razvijanje projekata postaje sve složenije, a njihova implementacija se najčešće vrši u strogo ograničenim vremenskim periodima i suženim finansijskim mogućnostima. Projekti zahtevaju učešće velikog broja aktera, koordinaciju između stručnjaka iz različitih oblasti, i efikasno upravljanje u cilju rešavanja izuzetno izazovnih problema. Iako rukovodioci projekata mogu imati određeno znanje iz oblasti menadžmenta, ono je najčešće ograničeno onim što su naučili iz iskustva. U cilju pružanja neophodne podrške zaposlenima u obrazovanju, Mreža RC i CSU Srbije obezbedila je zaposlenima u Centrima obuku “Projektni Menadžment”, zahvaljujući kojoj će zaposleni biti u mogućnosti da analiziraju potrebe i prioritete svoje sredine, postave ciljeve projekata, isplaniraju, implementiraju i upravljaju projektima koji će doprineti poboljšanju kvaliteta obrazovanja i rada zaposlenih u obrazovanju.

Nakon pohađanja seminara, učesnici će:

  • Biti u mogućnosti da analiziraju potrebe i prioritede svoje sredine, postave ciljeve projekta, isplaniraju, implementiraju i upravljaju projektom;
  • Prikupiti veliki broj praktičnih veština koje će im omogućiti da prilagode svoje metode rada novonastaloj situaciji prilikom implementacije projekta u svim njegovim fazama;
  •  Steći znanja i razumeti najvažnije principe iz oblasti finansijkog menadžmenta;
  •  Steći znanja o najefikasnijim metodama monitoringa i evaluacije projekta.
  •  Biti u mogućnosti da ostvaruju efikasniju komunikaciju sa svojim kolegama, donatorima i korisnicima projekta.

Seminaru su prisustvovali predstavnici RC i CSU iz Smedereva, Kikinde, Kanjiže, Kragujevca, Kruševca I Šapca.

Slike

 

Prvi park nauke u Šapcu

El. pošta Štampa PDF
U šabačkom Centru za stručno usavršavanje, 26. marta, otvoren je Park nauke, prvi takve vrste u Srbiji. Ovaj projekat ostvaren je u saradnji sa Institutom za fiziku, Centrom za stručno usavršavanje, Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju Društvom fizičara Srbije i Centrom za promociju nauke, a njegovi autori su profesor doktor Mirjana Božić Popović sa beogradskog Instituta za fiziku i šabački magistri Tatjana Marković Topalović, profesor u srednjoj medicinskoj školi i Goran Stojićević, direktor CSU.
Pogledajte video prezentaciju Parka nauke na sajtu CSU ŠABAC
Poslednje ažurirano sreda, 22 maj 2013 12:11 Opširnije...
 


Strana 9 od 14
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža Centar za stručno usavršavanje Kikinda Centar za stručno usavršavanje Šabac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo Centar za stručno usavršavanje Kragujevac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak Centar za stručno usavršavanje Kruševac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš Centar za stručno usavršavanje Leskovac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar Regionalni centar za stručno usavršavanje Knjaževac

Sajam obrazovanja Vrnjačka Banja 2015

bigz-pocetna

 

ecdl-pocetna

ebc-pocetna

freska-pocetna

 

galis galilej-pocetna

 

ipc-pocetna 

klett-pocetna

 

obrazovni-inf-pocetna

 

kreativni-centar-pocetna

 

logos-pocetna

 

mig-dakta-pocetna

 

nerela-pocetna

 

surs-pocetna

 

skola-novi-sad-pocetna

Statistika

Imamo 18 gostiju na mreži
Broj pregleda članka : 307561

Anketa

Da li je Prva konferencija Mreže RC i CSU Srbije ispunila vaša očekivanja?
 
 
plakat-za-sajt

Akreditovani seminar Mreže RC i CSU

Rad s velikim idejama - naučnog obrazovanja

RAD S VELIKIM IDEJAMA

Rаd s vеlikim idејаmа nаučnоg оbrаzovаnjа

Еditоr Vin Hаrlеn, 2015 gоdinа, publikаciја Glоbаlnе mrеžе Аkаdеmiја nаukа (IAP)

kоаutоri: Derek Bell, Rosa Devés, Hubert Dyasi, Guillermo Fernández de la Garza, Louise Hayward, Pierre Léna, Robin Millar, Michael Reiss, Patricia Rowell, Wei Yu;

Prеvео nа srpski јеzik: Stеvаn Јоkić

Nаpоmеnа: Теkst niје lеktоrisаn. Svаkа sugеstiја u vеzi prеvоdа i tеrminоlоgiје је dоbrоdоšlа.

Krаtаk prikаz dоkumеntа

Prе pеt gоdinа, 2010, smо publikоvаli Principе i vеlikе idеје nаučnоg оbrаzоvаnjа s cilјеm dа pоkаžеmо dа bi nаučnо оbrаzоvаnjе trеbаlо đаcimа dа оmоgući rаzvој rеlаtivnо mаlоg brоја vеlikih idеја iz nаukе i о nаuci. Nјihоvа primеnа је pоsmаtrаnа krоz nеkе dоgаđаје u оbrаzоvаnju i svаkоdnеvnоm živоtu. Оdgоvоri kоrisnikа iz mnоgih zеmаlја su pоtvrdili dа је izbоr idеја rеlеvаntаn, pа sе čаk i u rеfоrmi nеkih nаciоnаlnih kurikulumimа mаnifеstоvао njihоv uticај...

Preuzmite ceo dokument

 

Park nauke u Šapcu

Drage kolege, preporučujemo vam da prilikom planiranja ekskurzija i eventualne posete Šapcu i okolini, svakako posetite i Park nauke koji se nalazi u okviru Regionalnog centra Šabac. Više o Parku možete pogledati OVDE.