gototopgototop
 

Mreža RC i CSU Srbije

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Dobre prakse i partnerstva – ključ efikasnog, kvalitetnog i pravednog obrazovanja

El. pošta Štampa PDF
Ministar prosvete i nauke prof. dr Žarko Obradović i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer, danas su otvorili dvodnevnu konferenciju „Dobre prakse i partnerstva – ključ efikasnog, kvalitetnog i pravednog obrazovanja“, koja se održava u Centru „Sava“.
U uvodnm delu obratiće se i Lu Brefor, šef Kancelarije Svetske banke u Republici Srbiji, Beatris Majer savtenik u ambasadi Švajcarske i Judit Sira, izvršni direktor Romskog obrazovnog fonda.
Na Konferenciji će biti predstavljena Strategija razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine.
Ono što bismo još izdvojili tiče se "Mreže RC i CSU", koja će biti zastupljena na konferenciji. Planirano je da po dva predstavnika iz svakog Centra prisustvuju konferenciji a da Valentina Rančić iz Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš, u delu konferencije posvećenom stručnom usavršavanju, prezentuje "Mrežu" kroz primer dobre prakse. Primer dobre prakse se odnosi na procenu potreba, obuke školskih timova, realizaciju stručnog usavršavanja i praćenja ishoda.
Takođe, ispred sala za rad biće postavljeni panoi gde će se i svaki Centar pojedinačno predstaviti.
Slike sa konferencije možete pogledati u našoj galeriji.
Opširnije...
 

Bazične obuke održane u svim ostalim Centrima 24. - 26.02.2012.

El. pošta Štampa PDF
Nakon prošlonedeljnog početka drugog kruga projekta "Profesionalne orijentacije na prelazu u srednju školu" i održanih obuka u Kikindi i Nišu, ovog vikenda su svim ostalim Centrima održane bazične obuke. U ovom krugu, pored RC/CSU i CKOO, program se realizovao za deset škola i u Novom Sadu.
Drugi krug Projekta je počeo već spomenutim trodnevnim seminarom - bazičnom obukom za 10 škola sa pripadajućih teritorija. Po tačno i unapred napravljenom planu i programu, učesnici seminara su se bliže upoznali sa ciljem projekta i sa njegovim, nimalo jednostavnim programom, zadacima ali i odgovornostima koje sa sobom nosi.
Inače, kompletan projekat realizuje Ministarstvo prosvete i nauke i Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Nemačkim udruženjem za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GIZ BOSS). U organizaciju i realizaciju projektnih aktivnosti uključeni su svi Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Republici Srbiji, koji su prepoznati kao strateški partneri GIZ-a u implementaciji projekta.

Pogledajte pojedinačne izveštaja iz Centara širom Srbije:

Smederevo, LeskovacKanjižaKruševac,  Užice, Šabac, Čačak, Kragujevac, Bor, Novi Sad, CSU Kikinda i RC Niš

 

Sastanak u prostorijama GIZ-a

El. pošta Štampa PDF

Danas je u prostorijama GIZ BOSS-a u Beogradu održan sastanak timova svih RC i CSU.

Na početku sastanka, prisutnima se obratio direktor GIZ BOSS projekta g-din M. Welte, koji je istakao strateški značaj partnerstva sa RC/CSU/CKOO i poželeo sreću i uspeh svim učesnicima Projekta.

Glavna tema na današnjem okupljanju bila je što bolja promocija Projekta u lokalnoj zajednici kao i proces umrežavanja sa institucijama. Takođe, govorilo se o boljoj saradnji sa Kancelarijama za mlade i Nacionalnom službom za zapošljavanje.

U drugom delu sastanka diskutovalo se i o novoj dimenziji RC/CSU u okviru Projekta - koncept RC/CSU kao resurs centra, a sve u cilju što bolje implementacije Projekta.

Sastanak je poslužio kao uvod u početak realizacije druge faze projekta "Profesionalne orijentacije na prelazu u srednju školu", koja u većini Centara kreće 24. februara (U RC Niš i CSU Kikinda, bazična obuka je održana proteklog vikenda).

Pogledajte slike sa sastanka u našoj galeriji.

 

Počeo drugi krug projekta "Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu"

El. pošta Štampa PDF
Od 17. do 19. februara u CSU Kikinda i RC Niš održane su bazične obuke za po deset škola u okviru drugog kruga projekta "Profesionalna orjentacija na prelasku u srednju školu". U ostalim Centrima bazične obuke će se održati od 24. do 26. februara.
Opširnije izveštaje i slike sa održanih obuka možete pogledati na sajtovima Centara: CSU Kikinda i RC Niš
 

Poziv osnovnim školama za drugi krug projekta "Profesionalna orjentacija na prelasku u srednju školu"

El. pošta Štampa PDF

Ministarstvo prosvete i nauke i Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Nemačkim udruženjem za međunarodnu saradnju GIZ realizuje projekat "Profesionalna orjentacija na prelazu u srednju školu".

Cilj projekta je uspostavljanje funkcionalnog i održivog sitema i programa profesionalne orjentacije za učenike na prelasku iz osnovne u srednju školu. Predviđeno je da Projektom budu obuhvaćene sve osnovne škole u Republici Srbiji u periodu 2011. do 2013. godina u skladu sa dogovorenom strukturom i dinamikom realizacije projektnih aktivnosti.

Projektnim aktivnostima je planirana realizacija trodnevne obuke za tim za profesionalnu orijentaciju koji čine stručni saradnici i jedan nastavnik sa ciljem jačanja kapaciteta škole u oblasti profesionalne orjentacije učenika.

U prvom krugu obuku je prošlo po 10 škola sa pripadajućih teritorija Regionalnih centara i Centara za stručno usvaršavanje.

Pozivamo Vas da obavestite zaposlene u vašoj školi i oformite Tim za PO (profesionalnu orijentaciju) od 3 člana: pedagog, psiholog i nastavnik  7. ili 8.razreda, i prijavite svoju školu za učešće na ovom jedinstvenom projektu PRIJAVA.

Sve dodatne informacije vezane za GIZ BOSS projekat i prijavljivanje vaše škole možete pogledati na zvaničnom sajtu
 

U Nišu održan treći trening za mentorske škole za program "Profesionalne orijentacije"

El. pošta Štampa PDF
U Regionalnom centru Niš, 16. i 17. decembra 2011. realizovan je akreditovani seminar: "Profesionalna orijentacija (PO) - osnaživanje mladih za odluku o zanimanju i školovanju u susretu sa svetom rada" (kat.broj 645, izborni). Seminar je realizovan u okviru GIZ BOSS projekta sa učesnicima iz 13 gradova Srbije, članovima timova mentor škola. Ukupno je bilo prisutno 72 učesnika, 11 trenera, 3 koordinatora iz drugih Centara, 3 stručna konsultanta na projektu i menadžer projekta.
Na samom početku ovog modula organizovan je svojevrstan Sajam PO, na kome su sve škole imale svoje štandove na kojima su predstavili svoja dosadašnja postignuća u implementaciji programa Profesionalne orijentacije, razmenjivali iskustva. Ovaj modul mentorske obuke je MOŠ škole osnažio za implementaciju PO u oblastima: Realni susreti, Umrežavanje sa BOŠ i drugim MOŠ školama, Savetodavnog rada sa učenicima, Saradnji sa roditeljima...
 


Strana 12 od 14
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža Centar za stručno usavršavanje Kikinda Centar za stručno usavršavanje Šabac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo Centar za stručno usavršavanje Kragujevac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak Centar za stručno usavršavanje Kruševac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš Centar za stručno usavršavanje Leskovac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar Regionalni centar za stručno usavršavanje Knjaževac

Sajam obrazovanja Vrnjačka Banja 2015

bigz-pocetna

 

ecdl-pocetna

ebc-pocetna

freska-pocetna

 

galis galilej-pocetna

 

ipc-pocetna 

klett-pocetna

 

obrazovni-inf-pocetna

 

kreativni-centar-pocetna

 

logos-pocetna

 

mig-dakta-pocetna

 

nerela-pocetna

 

surs-pocetna

 

skola-novi-sad-pocetna

Statistika

Imamo 9 gostiju na mreži
Broj pregleda članka : 452953

Anketa

Da li je treća konferencija Mreže RC i CSU Srbije ispunila vaša očekivanja?
 
 
plakat-za-sajt

Akreditovani seminar Mreže RC i CSU

Rad s velikim idejama - naučnog obrazovanja

RAD S VELIKIM IDEJAMA

Rаd s vеlikim idејаmа nаučnоg оbrаzovаnjа

Еditоr Vin Hаrlеn, 2015 gоdinа, publikаciја Glоbаlnе mrеžе Аkаdеmiја nаukа (IAP)

kоаutоri: Derek Bell, Rosa Devés, Hubert Dyasi, Guillermo Fernández de la Garza, Louise Hayward, Pierre Léna, Robin Millar, Michael Reiss, Patricia Rowell, Wei Yu;

Prеvео nа srpski јеzik: Stеvаn Јоkić

Nаpоmеnа: Теkst niје lеktоrisаn. Svаkа sugеstiја u vеzi prеvоdа i tеrminоlоgiје је dоbrоdоšlа.

Krаtаk prikаz dоkumеntа

Prе pеt gоdinа, 2010, smо publikоvаli Principе i vеlikе idеје nаučnоg оbrаzоvаnjа s cilјеm dа pоkаžеmо dа bi nаučnо оbrаzоvаnjе trеbаlо đаcimа dа оmоgući rаzvој rеlаtivnо mаlоg brоја vеlikih idеја iz nаukе i о nаuci. Nјihоvа primеnа је pоsmаtrаnа krоz nеkе dоgаđаје u оbrаzоvаnju i svаkоdnеvnоm živоtu. Оdgоvоri kоrisnikа iz mnоgih zеmаlја su pоtvrdili dа је izbоr idеја rеlеvаntаn, pа sе čаk i u rеfоrmi nеkih nаciоnаlnih kurikulumimа mаnifеstоvао njihоv uticај...

Preuzmite ceo dokument

 

Park nauke u Šapcu

Drage kolege, preporučujemo vam da prilikom planiranja ekskurzija i eventualne posete Šapcu i okolini, svakako posetite i Park nauke koji se nalazi u okviru Regionalnog centra Šabac. Više o Parku možete pogledati OVDE.