gototopgototop

Odobren prvi zajednički program stručnog usavršavanja Mreže RC i CSU - "Početak karijere bez barijere"

četvrtak, 17 april 2014 10:01 Darije Janošević
Štampa
Na osnovu odredbe iz člana 11 stav 1 Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika člana 38 Statuta Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, člana 18 stav 1 Pravilnika o obrazovanju i radu, komisija i radne grupe za pripremu predloga za odobravanje programa i ostalih oblika stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika i Zaključka Centralne komisije Zavoda broj 382/2014 od 17. marta 2014. dana 31. marta 2014. Zavod je dostavio obaveštenje Mreži Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje Srbije da je direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa svojim ovlašćenjima navedenim u uvodu ovog obaveštenja, a na predlog Centralne komisije Zavoda, doneo Odluku o odobravanju programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2014/201 5. i 201 5/2016. godinu.
Predmetnom odlukom , odobren je program koji smo podneli pod nazivom:
Početak karijere bez barijere