gototopgototop

Početak karijere bez barijere - seminar u Subotici 13.12.2014

sreda, 17 decembar 2014 10:27 Darije Janošević
Štampa
Maja, 2013. godine, svih 12 Regionalnh Centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Srbiji sprovelo je Procenu potreba nastavnika koji su na početku svoje karijere (do 5 godina radnog staža). Svi rezutati su objedinjeni i zajednički parametri su izdvojeni. Nakon detaljne analize potreba, zaposleni u Centrima su kreirali seminar upravo za one nastavnike koji su na početku nastavničke karijere. Iako je seminar prvobitno namenjen navedenoj ciljnoj grupi, sadržaj i teme programa su koncipirane tako da mogu pomoći svima koji žele unaprediti svoje kompetencije i veštine u pogledu: savremenih tendencija u nastavi i učenju; uspešne komunikacije sa roditeljima; upravljanja odeljenjem (pedagoške situacije); planiranja stručnog usavršavanja; i drugo. Više o seminaru na katalogu ZUOV.
Akreditaciju seminara “Početak karijere bez barijere” podržala je Mreža RC i CSU Srbije, a prvi seminar održan je u Muzičkoj školi u Subotici, 13. decembra, 2014. godine.

Slike sa seminara