Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

RC Niš

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

info@rcnis.edu.rs, 018/202-300, Pariske Komune bb, Niš

Regionalni centar je prva institucija u Srbiji regionalnog tipa za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Osnovan je kroz projekat “Podrška kraljevine Norveške osnivanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju”, u kome su partneri bili Vlada Kraljevine Norveške, Ministarstvo prosvete i Grad Niš.

Aktivnosti centra
• Organizovanje seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja;
• Analiza potreba za stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju;
• Analiza ponude programa stručnog usavršavanja;
• Planiranje obuka drugih vidova stručnog usavršavanja;
• Pomoć pri kreiranju novih programa stručnog usavršavanja;
• Praćenje primene različitih oblika stručnog usavršavanja;
• Saradnja sa Zavodom i drugim Centrima za profesionalni razvoj;
• Saradnja sa lokalnom zajednicom;
• Saradnja sa Ministarstvom prosvete i Školskom upravom;

Regionalni centar Niš sarađuje sa još 11 centara u Srbiji, koji svi zajedno čine Mrežu Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje Srbije.
Mreža Regionalnih i Centara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju formirana je kao udruženje 2011. sa ciljem da koordiniše radom 12 postojećih Centara osnovanih u sledećim mestima: Niš, Užice, Čačak, Kikinda, Kruševac, Smederevo, Leskovac, Kanjiža, Šabac, Kragujevac, Novi Pazar i Knjaževac. Odluke Ministrastva prosvete o lokacijama Centara bila su u skladu sa strateškim opredeljenjima i principima decentralizacije, jednakosti i dostupnosti sistema stručnog usavršavanja nastavnika.