Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

RC Užice

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

office@rcu-uzice.rs, 031/ 512 580, Nemanjina 52, Užice

Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju uspostavljeni su kroz projekat Stručnog usavršavanja obrazovnog kadra (Professional Development Project – PDP), zahvaljujući memorandumu o razumevanju, potpisanom 24. jula 2003, između vlada Švajcarske – Agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Republike Srbije – Ministarstva prosvete.

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju – Užice, osnovala je 2006. godine Opština Užice, kao opštinsku instituciju odgovornu za obuku nastavnika i profesionalno usavršavanje u regionu, u skladu sa dokumentom Strategije Ministarstva prosvete Republike Srbije za period od 2005. do 2010. godine.

MISIJA:
Razvijanje visokoprofesionalnog, kreativnog nastavničkog kadra, promovisanje kulture permanentnog usavršavanja, samoevaluacije, evaluacije i kontinuiranog razvoja sistema školstva, u cilju unapređenja kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih institucija u regionu i decentralizacije sistema profesionalnog usavršavanja.

CILjEVI:
Omogućavanje, praćenje i unapređenje sprovođenja programa stručnog usavršavanja, u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja obrazovanja, uz uvažavanje utvrđenih specifičnih potreba korisnika (pojedinaca i institucija) u regionu.

Uključivanje lokalne zajednice u neposrednu realizaciju programa stručnog usavršavanja.

Čime se bavi Regionalni centar?
Regionalni centar primenjuje i sprovodi strategiju stručnog usavršavanja u regionu, u skladu sa strategijom profesionalnog razvoja koju je utvrdio Centar za profesionalni razvoj u saradnji sa drugim bitnim činiocima sistema obrazovanja Republike Srbije.

Regionalni centar priprema i realizuje godišnje programe rada u skladu sa specifičnim potrebama u regionu, a u saradnji sa Centrom za profesionalni razvoj i Školskom upravom sprovodi programe od javnog i posebnog interesa.