Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

10 godina Mreže RC i CSU Srbije


Na današnji dan, 14. juna 2011. godine, u Regionalnom centru Smedrevo potpisan je Sporazum o formiranju Mreže regionalnih centara i cantara za stručno usavršavanje u Srbiji – Osnivačka skupština Mreže.
Mrežu je pri osnivanju činilo 9 centara.
Vremenom se Mreža proširila i danas je čini 13 centara, čiji je cilj unapređenje obrazovnog sistema i međusobna saradnja.
Svim direktorima i stručnim saradnicima Mreže čestitam jubilej i želim dugu i uspešnu saradnju.
Predsednik Mreže RC i CSU Srbije

http://mreza.edu.rs