Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Promene u obrazovnim sistemima širom sveta, odnosno promene ciljeva obrazovanja neizbežno utiču na zaposlene u obrazovanju i na njihove uloge i odgovornosti u školi, ali i sistemu uopšte. Kako bi se učenici podstakli, motivisali da uče i postižu bolje rezultate, neophodno je redefinisati odgovornosti zaposlenih u školi, odnosno precizirati uloge školskih lidera. Od školskih lidera se očekuje da igraju ključnu ulogu u obrazovnim sistemima u kojima državne politike stvaraju nove izazove, naročito kada se govori o decentralizaciji i raspodeli formalnih i neformalnih uloga i odgovornosti liderstva na sve članove školske zajednice (nastavnici/vaspitači, stručni saradnici, administrativni radnici, direktori, učenici, roditelji), ali i šire zajednice, kako bi se udruženim snagama postigli ciljevi i vizija obrazovanja, ali i same škole/ustanove.

Tema školskog liderstva (menadžmenta) je poslednjih godina veoma aktuelna kako u svetu, tako i kod nas. Zaduženja i kompetencije direktora su od 2013. godine propisane Standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja, te je Mreža RC i CSU Srbije (dalje u trkstu: Mreža) vođena ovim dokumentom i trenutnim stanjem u obrazovanju u Republici Srbiji inicirala organizaciju Prve konferencije za direktore osnovnih, srednjih škola i predškolskih ustanova, pod nazivom „Uloga direktora u procesu obrazovanja“. Konferencija je održana u Vrnjačkoj Banji, u periodu od 25. do 27. maja 2015. godine.

Teme konferencije sačinjene su na osnovu Standarda kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja, te su obuhvatile gotovo svih šest oblasti rada direktora. S obzirom na to da je ovo prva konferencija za direktore u organizaciji Mreže, cilj je bio dotaći se svih aktuelnih tema koje se tiču rukovođenja i unapređivanja rada ustanova i škola. Tako, neke od tema konferencije su bile: razvoj kulture lidera, menadžment kvaliteta i standardizacije u obrazovanju, profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (stručno usavršavanje), praćenje kvaliteta rada škole/ustanove, unapređivanje saradnje škola i fakulteta; unapređenje saradnje sa roditeljima/starateljima, organom upravljanja, sindikatom, širom zajednicom, lokalnom sredinom, proširena delatnost škola/ustanova.

Predavači i izlagači na prvoj konferenciji bili su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Filozofskog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, Poslovnog fakulteta u Beogradu, Privredne komore Srbije, Agencije za NTC, kao i predstavnici Zajednica srednjih stručnih škola.