Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Mreža regionalnih centara i centara za stručno usavršavanje Srbije, organizovala je 16. i 17.oktobra 2017.godine, Konferenciju „Оdgоvоrnоst dirеktоrа u оbrаzоvnоm sistеmu Rеpublikе Srbiје“. Bila je to druga konferencija koju Mreža organizuje. Sa zadovoljstvom, možemo da kažemo da je, po interesovanju, obuhvatu tema i kvalitetu prezentiranih materijala, informacija i saopštenja, nastavila i prevazišla pozitivne utiske koje su učesnici poneli sa prve konferencije koja je održana 2015.god. Kao i prva, i ova Konferencija održana je u hotelu „Cepter“ ( nekada hotel„Zvezda“).

Oko 400 učesnika  iz čitave Srbije, prvenstveno direktora škola, poneli su sjajne utiske i imali priliku da, tokom dva dana, dobiju pregršt značajnih informacija od najkompetentnijih pojedinaca obrazovnog sistema Srbije. Učesnicima su se prigodnim izlaganjima obratili ministar prosvete, gospodin Mladen šarčević, pomoćnik za predškolsko i osnovno obrazovanje, gospođa Vesna Nedeljković, pomoćnik za srednje obrazovanje, gospodin Aleksandar Pajić , direktor ZUOV, Zlatko Grušanović, direktor ZVKOV, doc dr Branislav Ranđelović, savetnik u MPN Biljana Lajović i drugi.

Najznačajnije teme  o kojima je bilo reči u izlaganju bile su: nоvinе u rаdu оsnоvnih škоlа u škоlskој 2017/18. Gоdini, izmеnе i dоpunе Zаkоnа о srеdnjеm оbrаzоvаnju sа оsvrtоm nа Zаkоn о оsnоvаmа sistеmа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, prеdstаvlјаnjе Prаvilnikа о stаlnоm stručnоm usаvršаvаnju i nаprеdоvаnju u zvаnjа nаstаvnikа, vаspitаčа i stručnih sаrаdnikа, rukоvоđеnjе, оrgаnizаciја i оbеzbеđivаnjе kvаlitеtа rаdа u škоli, efеkti spоlјаšnjеg vrеdnоvаnjа nа rаzvој rаdа ustаnоvе, rеviziја prоcеdurа spоlјаšnjеg vrеdnоvаnjа kvаlitеtа rаdа ustаnоvе, rеviziја stаndаrdа kvаlitеtа rаdа ustаnоvе, spоlјаšnjе vrеdnоvаnjе ustаnоvа,  znаčај Cеntrа zа prоmоciјu nаukе zа оbrаzоvni sistеm Rеpublikе Srbiје itd.

Značajno mesto u prezentovanju zbivanja u obrazovnom sistemu našli su i regionalni centri i centri za stručno usavršavanje. Predsednik UO Mreže RC i CSU, Zorica Nikolić, direktor CSU Kragujevac, prisutnima je, sažetom, ali vrlo sadržajnom izlaganju, iznela osnovne pravce delovanja centara, ciljeve, postignuća i naredne zadatke, koje sami  sebi , u saradnji sa Ministarstvom, postavljamo.

Poseban akcenat stavljen je na naučne klubove i parkove nauka kroz isticanje saradnje sa Centrom za promociju nauke u Beogradu. Dr Tanja Adnađević, predstavnica CPN, prezentovala  je koncept delovanja CPN, a direktori centara u Šapcu, Nišu, Čačku i Kikindi upoznali su prisutne sa parkovima nauke u svojim sredinama.

Sa zadovoljstvom još jednom želimo da istaknemo visoke ocene svih učesnika – kako ministra  i njegovih najbližih saradnika, kroz ocenu  o visokom nivou organizacije, tako i ostalih učesnika koji su jednodušni u mišljenju da je Konferencija bila sjajna prilika da se na jednom mestu susretnu sa nakompetentnijim ljudima obrazovanja Srbije, da imaju priliku da im postave pitanja i iz prve ruke dobiju odgovore na njih, kao i da u kontaktu sa kolegama razmene iskustva i razmišljanja.

Na kraju bismo se, u ime Mreže RC i CSU, zahvalili svim saradnicima Mreže koji su se aktivno uključili u rad i pripremu Konferencije, učesnicima na aktivnom kreiranju pozitivne atmosfere i ambijenta za uspešan rad.