Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Realizacija projekta „ Škola za 21. vek“ koju u saradanji sa MPNTR organizuje British Council

Mreža RC i CSU Srbije je krajem 2018 godine aplicirala za organizatora obuke , na konkursu British council-a. Posle izbora za organizatora i potpisivanja ugovora o angažovanju Mreže RC i CSU Srbije , započeo je prvi ciklus obuka za direktore i nastavnike osnovnih škola pod nazivom „ Škola za 21 vek“.
Predviđeno je pet ciklusa, koji obuhvataju po dve ili tri Školske uprave. U jednom ciklusu je angažovan različit broj RC i CSU, što zavisi od veličine Školske uprave.
Od početka realizacije je predviđeno i održano pet ciklusa obuka u kojima je učestvovalo oko 1000 školskih timova iz osnovnih škola iz cele Srbije .

Obaveza organizatora obuka je :
– obezbeđivanje prostornih i tehničkih uslova za obuku direktora osnovnih škola ( uglavnom je to u prostorijama RC ili CSU ), sa obezbeđivanjem keteringa i osveženja;
– obezbeđivanje škola domaćina za obuke nastavnika i obezbeđen ketering i osveženje.

U jednom ciklusu obuku ima oko 200 osnovnih škola. Svi direktori škola imaju obuku, koja je jednodnevna, a zatim , na trodnevnu obuku idu nastavnici iz tih osnovnih škola , i to, od 3-10 nastavnika po školi, u zavisnosti od veličine škole.

Uslovi koji su neophodni za realizaciju obuke su :

– da imaju odgovarajuću prostoriju veličine za 30 učesnika za rad u grupama, internet konekciju, kabinet za informatiku koji je potreban samo trećeg dana kada se radi sa mikrobitom. U nekim školama biblioteka je bila idealna za ovakvu obuku.

Mreža RC i CSU Srbije realizuje obuku u saradnji sa MPNTR i British Council-om.