Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

U organizaciji Mreže Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje Srbije organizovana je akreditovana konferencija “Aktuelnosti u obrazovnom sistemu Republike Srbije” u Vrnjačkoj Banji u periodu od 13. do 15. novembra. U pripremi i relizaciji ove konferencije učestvovali su svi Centri koji funkcionišu u okviru Mreže RC i CSU Srbije. Značaj teme privukao je predstavnike resornog ministarstva i svih relevantnih institucija, udruženja i aktiva, mnogobrojne direktore, sekretare, ali i sve ostale profile nastavnika i vaspitača obrazovno – vaspitnih ustanova u Republici Srbiji. Na konferenciji je bilo prisutno oko 300 direktora iz cele Republike Srbije.

Uvodni program konferencije predstavljalo je muzičko-poetsko veče “Da to su bili dani”, organizovano 13. novembra u kongresnoj sali Hotela Cepter. Drugog dana, 14. novembra konfererenciju je svečano otvorio Dr Aleksandar Pajić, pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na Konferenciji su izlagane sledeće teme:

– Novi programi nastave i učenju u prvom, drugom, petom i šestom razredu osnovne škole (Vesna Nedeljković, pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i dr Slavica Jašić, načelnik Odeljenja za poslove predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja);

– Reforme gimnazija i novi programi u prvom razredu (Dr Aleksandar Pajić, pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih i Marija Krneta, rukovodilac grupe za srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje);

– Revidirani standardi kvaliteta rada i licenciranje direktora ( Jasmina Đelić, načelnik Odeljenja za koordinaciju rada školskih uprava);

– Budućnost obrazovanja u Srbiji kroz prizmu kvaliteta obrazovanja ( Dr Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja);

– Standardi postignuća učenika (Danijela Đukić, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja);

– Aktuelnosti u sistemu stručnog usavršavanja u Republici Srbiji, Mr Olivera Todorović, rukovodilac u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

– Aktuelnosti u sistemu stručnog usavršavanja u svetu (Ivan Savić, savetnik-koordinator u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja);

 Organizovana je i diskusija na temu: Sistemi podrške direktorima obrazovno – vaspitnih ustanova (Anka Ivanović, Lidija Krstić Stojičić i Olivera Ivanović, Centar za stručno usavršavanje Leskovac).

U trećem danu konferencije, 15. novembra, bile su zastupljene sledeće teme:

– Matura i nacionalni ispiti (Dragana Stanojević, rukovodilac Centra za ispite, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja);

– Rezultati ovogodišnje male mature (Jelena Petrović, savetnik-koordinator za statističke i analitičke poslove, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja);

– Projektna nastava u IKT okruženju (Dr Danimir Mandić, dekan – redovni profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu);

– Razvojni pristup školi kroz proces samovrednovanja (Dr Jelena Stamatović, vanredni profesor Pedagoškog fakulteta u Užicu);

– Javno privatno partnerstvo između kompanija i škole po inovativnom modelu obrazovanja (Dragan Tucaković, direktor Tehničke škole u Užicu);

– Prevencija internet nasilja (Katarina Jonev, doktorand na Fakultetu za bezbednost u Beogradu);

– Noć istraživača – naučnici u službi neformalnog obrazovanja i promociju nauke (Dr Tanja Adnađević, rukovodilac sektora za programske aktivnosti Centra za promociju);

 Organizovane su i dve diskusije sa temama:

1. Uloga Centra za promociju nauke u neformalnom obrazovanju i projektnoj nastavi (Dr Tanja Adnađević, rukovodilac sektora za programske aktivnosti Centra za promociju nauke, Marina Kostić, saradnik u Centru za promociju nauke);

2. Projektna nastava u matematici (Jasmina Jovanović, pedagoški savetnik, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Kruševac).