Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
  • All
  • Konferencije
  • Projekti
POZIV NA PETU KONFERENCIJU MREŽE RC I CSU SRBIJE

POZIV NA PETU KONFERENCIJU MREŽE RC I CSU SRBIJE

Mreža regionalnih centara i centara za stručno usavršavanje Srbije organizuje:

PETU KONFERENCIJU MREŽE RC I CSU SRBIJE

Za direktore i sekretare ustanova u obrazovanju i sve profile nastavnika i vaspitača

„AKTUELNOSTI U OBRAZOVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE 3“

Stručni skup je akreditovan kod ZUOV-a, a učesnici dobijaju sertifikat na dva boda
i
SAJAM OBRAZOVANjA „VRNjAČKA BANjA, 2021“

Poštovana/i,
– ako ste direktor predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, doma učenika ;
-…

Projekat British Council

Projekat British Council

Stranica u izradi…

Projekat British Council

Stranica u izradi…

ODRŽANA ČETVRTA KONFERENCIJA MREŽE RC I CSU SRBIJE- VRNJAČKA BANJA 14-16.10.2019.

ODRŽANA ČETVRTA KONFERENCIJA MREŽE RC I CSU SRBIJE- VRNJAČKA BANJA 14-16.10.2019.

U organizaciji Mreže regionalnih centara i centara za stručno usavršavanje Srbije, koju je ove godine predstavilo osam centara, u hotelu „Cepter“ u Vrnjačkoj Banji je od 14. do 16. oktobra održana konferencija „Aktuelnosti u obrazovnom sistemu Republike Srbije 2“.

Ovo je četvrta po redu konferencija ovog tipa koju Mreža organizuje sa ciljem upoznavanja prevenstveno direktora ali i svih aktera obrazovnog sistema sa promenama koje se dešavaju na polju obrazovanja u našoj zemlji. Ove godine konferenciju je posetilo 250…

ODRŽANA TREĆA KONFERENCIJA MREŽE RC I CSU SRBIJE- VRNJAČKA BANJA 13-15.11.2018.

ODRŽANA TREĆA KONFERENCIJA MREŽE RC I CSU SRBIJE- VRNJAČKA BANJA 13-15.11.2018.

U organizaciji Mreže Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje Srbije organizovana je akreditovana konferencija “Aktuelnosti u obrazovnom sistemu Republike Srbije” u Vrnjačkoj Banji u periodu od 13. do 15. novembra. U pripremi i relizaciji ove konferencije učestvovali su svi Centri koji funkcionišu u okviru Mreže RC i CSU Srbije. Značaj teme privukao je predstavnike resornog ministarstva i svih relevantnih institucija, udruženja i aktiva, mnogobrojne direktore, sekretare, ali…

ODRŽANA DRUGA KONFERENCIJA MREŽE RC I CSU SRBIJE- VRNJAČKA BANJA 16-17.10.2017.

ODRŽANA DRUGA KONFERENCIJA MREŽE RC I CSU SRBIJE- VRNJAČKA BANJA 16-17.10.2017.

Mreža regionalnih centara i centara za stručno usavršavanje Srbije, organizovala je 16. i 17.oktobra 2017.godine, Konferenciju „Оdgоvоrnоst dirеktоrа u оbrаzоvnоm sistеmu Rеpublikе Srbiје“. Bila je to druga konferencija koju Mreža organizuje. Sa zadovoljstvom, možemo da kažemo da je, po interesovanju, obuhvatu tema i kvalitetu prezentiranih materijala, informacija i saopštenja, nastavila i prevazišla pozitivne utiske koje su učesnici poneli sa prve konferencije koja je održana 2015.god. Kao i prva, i ova Konferencija održana je u…

ODRŽANA PRVA KONFERENCIJA MREŽE RC I CSU SRBIJE – “ULOGA DIREKTORA U PROCESU OBRAZOVANJA”

ODRŽANA PRVA KONFERENCIJA MREŽE RC I CSU SRBIJE – “ULOGA DIREKTORA U PROCESU OBRAZOVANJA”

Promene u obrazovnim sistemima širom sveta, odnosno promene ciljeva obrazovanja neizbežno utiču na zaposlene u obrazovanju i na njihove uloge i odgovornosti u školi, ali i sistemu uopšte. Kako bi se učenici podstakli, motivisali da uče i postižu bolje rezultate, neophodno je redefinisati odgovornosti zaposlenih u školi, odnosno precizirati uloge školskih lidera. Od školskih lidera se očekuje da igraju ključnu ulogu u obrazovnim…