Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

RC Kanjiža

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733, Glavni trg br.9, Kanjiža

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju je institucija državne službe osnovana 14. juna 2010. godine Odlukom skupštine opštine Kanjiža (Sl. list opštine Kanjiža 5/2010), u skladu sa dokumentom Strategije Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Osnivanje Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju pojavilo se kao potreba u cilju omogućavanja stručnog usavršavanja u bližem okruženju škola u Potiskom regionu i na Severu Bačke. Postojanje ovakvog Centra u Kanjiži u velikoj meri rasterećuje obrazovne institucije od obaveza vezanih za organizaciju i finansiranje stručnog usavršavanja prosvetnog kadra.

Regionalni centar primenjuje i sprovodi strategiju stručnog usavršavanja u regionu u saradnji sa drugim bitnim činiocima sistema obrazovanja Republike Srbije.

RC Kanjiža čini sastavni deo Mreže Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje u Srbiji, kao relevantnog nosioca reforme i unapređenja vaspitno-obrazovnog rada, sa jasno definisanim standardima  i pravilima poslovanja.

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju opštine Kanjiža, obavljajući razvojne, savetodavne, istraživačke i stručne poslove, ima značajnu ulogu u podržavanju prosvetnih radnika u predškolskom, osnovnom i srednjem vaspino-obrazovnom sistemu. Osmišljavajući, podržavajući i realizujući programe i inicijative čiji je cilj unapređivanje sposobnosti i kompetencija prosvetnih radnika, doprinosi razvoju i unapređenju vaspitno-obrazovnog rada.