Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

RC Novi Pazar

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

info@rcnp.rs, 020/322-822, 37. Sandzačke divizije bb, Novi Pazar

ISTORIJA

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar osnovan je odlukom skupštine Grada Novog Pazara broj 02-16 od 04.04.2012 godine, kao gradska institucija odgovorna za stručno usavršavanje vaspitača, učitelja, nastavnika i profesora u našoj regiji.

Zadaci Centra za stručno usavršavanje Novi Pazar su:

  • – Analiza potreba za stručnim usavršavanjem
  • – Planiranje obuke i drugih vidova stručnog usavršavanja
  • – Pomoć pri kreiranju programa
  • – Saradnja sa Zavodom za unapredjivanje vaspitanja i obrazovanja
  • – Saradnja sa Školskom upravom i vaspitno obrazovnim ustanovama

Na osnovu svega navedenog analizira se ponuda programa i organizovanje seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja. Tokom svih akrtivnosti Centra, formira se i održava baza podataka.

Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju do sad su osnovani i u: Nišu, Čačku, Užicu, Kikindi, Kruševcu, Šapcu, Leskovcu, Kanjiži, Smederevu i Kragujevcu. Ideja vodilja pri određivanju lokacija za Centre bila je decentralizacija i regionalizacija obrazovanja, ali još važnije, treba voditi računa o različitim potrebama zaposlenih u obrazovanju u različitim regionima. Takođe, organizacija obuka/seminara u mestu rada ili neposrednoj blizini znatno samnjuje troškove usavršavanja.

MISIJA

Razvijanje visokoprofesionalnog, kreativnog nastavničkog kadra, promovisanje kulture permanentnog usavršavanja, samoevaluacije, i kontinuiranog razvoja sistena školstva, u cilju unapredjenja kvaliteta rada obrazovano –vaspitnih institucija u regionu i decentralizacija sistema profesionalnog usavršavanja.