Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

CSU Čačak

Centar za stručno usavršavanje

cacakrc@gmail.com 032/320-100 Cara Dušana bb, Čačak

Centri za stručno usavršavanje uspostavljeni su kroz projekat Stručnog usavršavanja obrazovnog kadra (Professional Development Project – PDP) , zahvaljujući memorandumu o razumevanju, potpisanom 24. jula 2003. između vlada Švajcarske – Agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Republike Srbije – Ministarstva prosvete.

Šta je Centar za stručno usavršavanje – Čačak?

Centar za stručno usavršavanje Čačak je institucija državne službe osnovana od strane opštine Čačak, u skladu sa dokumentom Strategije Ministarstva prosvete Republike Srbije za period od 2005 – 2010. godine.

Zašto Centar za stručno usavršavanje?
Svrha uspostavljanja Centra za stručno usavršavanje je:
Da ustanovama pruži mogućnost da profesionalni razvoj prilagode potrebama u svom regionu;
Da profesionalni razvoj prati u skladu sa potrebama regiona i strategijom razvoja obrazovanja na nacionalnom nivou;
Da organizacijom seminara u mestu rada ili u neposrednoj blizini, omogući značajno smanjenje troškova stručnog usavršavanja.
Centar za stručno usavršavanje je:
Mesto organizovanja različitih vrsta obuka;
Resursni centar (biblioteka sa stručnom literaturom, metodičko-didaktičkim, pedagoško-psihološkim, video i audio materijalima itd);
Informacioni sistemi (štampani ili on-line informatori koji sadrže ponudu programa stručnog usavršavanja);
Mesto gde se vrednuje i prati kvalitet stručnog usavršavanja;
Mesto okupljanja i razmene profesionalnih iskustava zaposlenih u obrazovanju.