Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

CSU Kruševac

Centar za stručno usavršavanje

info@csu.edu.rs 037 445735 Balkanska 63 V sprat, Kruševac

Centar za stručno usavršavanje Kruševac nastao je kao rezultat projekata Stručnog usavršavanja obrazovnog kadra (Professional Development Project – PDP) , zahvaljujući memorandumu o razumevanju, potpisanom 24. jula 2003. između vlada Švajcarske – Agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Republike Srbije – Ministarstva prosvete.

Šta je Centar za stručno usavršavanje Kruševac?

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je ustanova iz oblasti obrazovanja. Osnivač je grad Kruševac na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Iako osnovan od strane grada Kruševca Centar će nastojati da zadrži ulogu regionalnog lidera u oblasti stručnih usavršavanja.

Svrha uspostavljanja Centra je:

  • Da ustanovama pruži mogućnost da profesionalni razvoj prilagode potrebama u svom regionu;
  • Da profesionalni razvoj prati u skladu sa potrebama regiona i strategijom razvoja obrazovanja na nacionalnom nivou;
  • Da organizacijom seminara u mestu rada ili u neposrednoj blizini, omogući značajno smanjenje troškova stručnog usavršavanja.

Centar za stručno usavršavaje je:

  • Mesto organizovanja različitih vrsta obuka;
  • Resursni centar (biblioteka sa stručnom literaturom, metodičko-didaktičkim, pedagoško-psihološkim, video i audio materijalima itd);
  • Informacioni sistemi (štampani ili on-line informatori koji sadrže ponudu programa stručnog usavršavanja);
  • Mesto gde se vrednuje i prati kvalitet stručnog usvršavanja;
  • Mesto okupljanja i razmene profesionalnih iskustava zaposlenih u obrazovanju.