Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

RC Smederevo

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

office@rcsmed.edu.rs, 026 619906, Goranska bb, 2. sprat, Smederevo

Do pre nekoliko godina, kada bi se govorilo o procesu obrazovanja, pre svega bi se mislilo na podučavanje đaka/studenata. Međutim, u ovom procesu od velike važnosti je i usavršavanje zaposlenih u obrazovanju.

Ulogu koordinatora edukacije zaposlenih u obrazovanju imaju regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđeno je da jedinica regionalne autonomije, odnosno jedinica lokalne samouprave, može samostalno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave da osnuje centar za stručno usavršavanje. U ostvarivanju svojih delatnosti centar je dužan da poštuje opšte principe i ciljeve obrazovanja i vaspitanja koji su definisani u spomenutom zakonu.

Grad Smederevo dobio je privilegiju da može da formira takav centar, kao i da ga, uz pomoć i donaciju Vlade Švajcarske, opremi svim onim što je potrebno za unapređivanje procesa obrazovanja i vaspitanja. Pomoć se zasniva na Međudržavnom ugovoru potpisanom između vlada dveju država u oblasti unapređenja obrazovanja i vaspitanja. (Treba napomenuti da ova pomoć nije jednokratna, već će Vlada Švajcarske Konfederacije i narednih nekoliko godina kontinuirano obezbeđivati sredstva za opremanje centra).

Zadaci Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Smederevu su : analiza potreba za stručnim usavršavanjem, planiranje obuke i drugih vidova stručnog usavršavanja, pomoć pri kreiranju programa, praćenje primene različitih oblika stručnog usavršavanja, saradnja sa Centrom za profesionalni razvoj, Zavodom za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, lokalnom zajednicom, školskom upravom i vaspitno-obrazovnim ustanovama. Na osnovu svega navedenog, analizira se ponuda programa i organizovanje seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja. Tokom svih aktivnosti Centra, formira se i održava baza podataka. Regionalni centar je i resursni centar jer se u njemu nalazi biblioteka sa stručnom literaturom, metodičko-didaktičkim, pedagoško-psihološkim, video i audio-materijalima itd.