Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

CSU Leskovac

Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju

csuleskovac@gmail.com, 016/214-555 Leskovačkog odreda br.6 Leskovac

Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu je značajna institucija u oblasti obrazovanja Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Osnovan je sa ciljem obavljanja razvojnih, savetodavnih, istraživačkih i stručnih poslova u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju radi obezbeđivanja boljeg kvaliteta obrazovnog sistema.

Zahvaljujući memorandumu o razumevanju, potpisanom 24. jula 2003. između vlada Švajcarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Republike Srbije – Ministarstva prosvete kroz projekat Stručnog usavršavanja obrazovnog kadra (Professional Development Project – PDP)osnovano je dvanaest centara, od kojih je jedan Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu.

Na osnovu Odluke o osnivanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Skupštine grada Leskovca 2009. godine, Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu je zvanično otvoren za rad 11. novembra 2010. godine, sa ciljem decentralizacije obrazovnog sistema. Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu deo je Mreže regionalnih centara i centara za stručno usavršavanje Srbije.

Ciljevi Centra

Poboljšanje kvaliteta obrazovanja;
Primenjivanje i sprovođenje Strategije, u skladu sa Strategijom koju je razvio Centar za profesionalni razvoj Beograd;
Priprema i realizacija godišnjih programa stručnog usavršavanja u regionu, uz saradnju sa Školskom upravom i ostalim Centrima za stručno usavršavanje.