gototopgototop
 

Mreža RC i CSU Srbije

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Prојеkаt: "Energetska efikasnost: strategija i menadžment''

El. pošta Štampa PDF
U оrgаnizаciјi Мrеžе RC i CSU Srbiје, а uz finаnsirаnjе švајcаrskе Аgеnciје zа rаzvој i sаrаdnju - SDC, u regionalnim centrima i centrima za stručno usavršavanje širom Srbije, organizovane su оbuke, sеminаri zа izrаdu еnеrgеtskоg bilаnsа, prојеkаtа i еnеrgеtskih rеviziја iz оblаsti еnеrgеtskе еfikаsnоsti u оbјеktimа lоkаlnih sаmоuprаvа.
Dvоdnеvnа оbukа bila је dео prојеktа ,,Energetska efikasnost: strategija i menadžment'' koji je namenjen lokalnim institucijama u cilјu pobolјšanja sistema prikuplјanja podataka o potrošnji energije, sistematizaciji podataka, analizi i određivanju mera za njihovo smanjenje.
Program uštede energije može biti еfеktivnо upоtrеblјеn pri оdrеđеnim kоnkursimа, kоd fоndоvа i i оstаlih mоgućih izvоrа finаnsirаnjа.
Vоditеlјi na dvodnevnim obukama su bili еminеntni stručnjаci iz оvе оblаsti; prof.dr Miloš Banjac, dipl.inž.maš.; Dejan Đukanović, dipl.inž.maš.; mr Maja Matejić, dipl.inž.maš.; Radoslav Galić, dipl.inž.maš.; Nebojša Mišić, Vaillant, Srbija; Dejan Veličković i Vladimir Šuković, Danfoss, Srbija; Edin Dalifi, Ivan Dugandžić, Goran Stojilјković, Knauff, Srbija i Miroslav Laješić, Osram, Srbija.
Poslednje ažurirano sreda, 30 oktobar 2013 22:42
 

Upravni odbor Mreže RC i CSU Srbije

El. pošta Štampa PDF

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo održan je sastanak Upravnog odbora Mreže RC i CSU Srbije. Na današnjem sastanku razgovaralo se o aktuelnoj problematici i o pripremi predstojeće sednice skupštine Mreže RC i CSU Srbije.

Poslednje ažurirano ponedeljak, 28 oktobar 2013 16:24
 

Konferencija "Obrazovanje kao ključ uspeha - finsko iskustvo"

El. pošta Štampa PDF
Danas je u Beogradu, u Narodnoj biblioteci Srbije, održana međunarodna konferencija posvećena obrazovanju. Organizatori konferencije su Ambasada Finske i Ministarstvo prosvete Srbije.
Konferenciji je prisustvovalo preko 200 učesnika iz čitave Srbije , kao i gosti iz Finske.
Prisutne su pozdravili ambasador Finske u Srbiji, nj.e. Pekka Orpana i ministar prosvete, prof dr Tomislav Jovanović.
U diskusiji su učestvovali i dr Zoran Kostić, pomoćnik ministra prosvete, prof dr Desanka Radunović, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta, Miljenko Dereta, narodni poslanik, Božidar Đelić, narodni poslanik, prof dr Aleksandar Baucal, kao i gosti iz Finske, Pasi Sahlberg, Esa Suominen i Kiira Karkkainen.
U ime Mreže RC i CSU, skupu se obratio mr Borivoje Janošević, direktor RC Smederevo. U svojoj diskusiji je ukazao na mesto i ulogu RC i CSU, uz izraženu želju za dalje institucionalno jačanje mesta i uloge Mreže i regionalnih centara pojedinačno, očekujući od Skupštine Srbije da u narednom periodu usvoji zakone kojima će se unaprediti pozicija ovih centara.

Slike

 

Posetite nas na Sajmu knjiga u Beogradu

El. pošta Štampa PDF
Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da posetite štand Mreže Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje, na Sajmu knjiga u Beogradu - šestom Sajmu obrazovanja ’’Zvonce’’ u Hali 2 - nivo C, Beogradskog sajma, u vremenu od 9 do 21 čas, počev od nedelje, 20.oktobra od 18 časova kada je svečano otvaranje, zaključno sa 27.10.2013.
Sajam obrazovanja „Zvonce“ organizuje se pod sloganom „Odzvonilo je neznanju“ uz učešće četrdesetak domaćih i nekoliko stranih izlagača, a kao što smo napomenuli ove godine će svoju premijeru na Sajmu knjiga imati i Mreža RC i CSU Srbije
Dođite da se vidimo, popričamo i družimo u danima koji jesu praznik knjige.

Slike sa otvaranja

 

Sastanak direktora Mreže RC i CSU Srbije

El. pošta Štampa PDF

16. i 17. oktobra u Centru za stručno usavršavanje Kragujevac, održan je sastanak direktora Mreže RC i CSU Srbije.

Neke od tema o kojima se diskutovalo odnosile su se na dosadašnji rad centara, poboljšanje i unapređivanje rada centara, rad komisija za strategiju, finansije, propise i ljudske resurse, uspostavljanje bolje saradnje sa univerzitetima i fakultetima, te učešće Mreže RC i CSU Srbije na predstojećem Sajmu knjiga u Beogradu.

Slike

 

Novi program stručnog usavršavanja

El. pošta Štampa PDF

Od maja meseca ove godine, na nivou Mreže RC i CSU sprovedeno je istraživanje koje je obuhvatilo 700 nastavnika iz cele Srbije, a u vezi sa procenom potreba nastavnika koji su na početku karijere, odnosno imaju manje od pet godina radnog staža. Rezultate istraživanja možete pogledati ovde. Ovo istraživanje je poslužilo kao osnova za budući program stručnog usavršavanja koji će biti akreditovan od strane Mreže RC i CSU, pošto je jedan od ciljeva regionalnih centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i centara za stručno usavršavanje pripremanje i realizacija novih programa stručnog usavršavanja.

Sa tim u vezi, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo je u prethodna dva dana održana radionica, gde su učesnici bile kolege iz svih regionalnih centara u Srbiji, a na kojoj se razgovaralo i planiralo kako će budući program stručnog usavršavanja izgledati, koje to opšte, a koje specifične ciljeve treba da zadovolji, šta su očekivani rezultati... Kao što je rečeno, program će biti namenjen mladim nastavnicima i profesorima sa manje od pet godina radnog iskustva, pa se kao radni naslov za novi program nametnulo ime "Početak karijere bez barijere".

Ovo je prvi program koji će biti akreditovan od strane Mreže RC i CSU.

Slike

izvor: www.rcsmed.edu.rs

 


Strana 8 od 14
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža Centar za stručno usavršavanje Kikinda Centar za stručno usavršavanje Šabac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo Centar za stručno usavršavanje Kragujevac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak Centar za stručno usavršavanje Kruševac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš Centar za stručno usavršavanje Leskovac Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar Regionalni centar za stručno usavršavanje Knjaževac

Sajam obrazovanja Vrnjačka Banja 2015

bigz-pocetna

 

ecdl-pocetna

ebc-pocetna

freska-pocetna

 

galis galilej-pocetna

 

ipc-pocetna 

klett-pocetna

 

obrazovni-inf-pocetna

 

kreativni-centar-pocetna

 

logos-pocetna

 

mig-dakta-pocetna

 

nerela-pocetna

 

surs-pocetna

 

skola-novi-sad-pocetna

Statistika

Imamo 8 gostiju na mreži
Broj pregleda članka : 296652

Anketa

Da li je Prva konferencija Mreže RC i CSU Srbije ispunila vaša očekivanja?
 
 
plakat-za-sajt

Akreditovani seminar Mreže RC i CSU

Rad s velikim idejama - naučnog obrazovanja

RAD S VELIKIM IDEJAMA

Rаd s vеlikim idејаmа nаučnоg оbrаzovаnjа

Еditоr Vin Hаrlеn, 2015 gоdinа, publikаciја Glоbаlnе mrеžе Аkаdеmiја nаukа (IAP)

kоаutоri: Derek Bell, Rosa Devés, Hubert Dyasi, Guillermo Fernández de la Garza, Louise Hayward, Pierre Léna, Robin Millar, Michael Reiss, Patricia Rowell, Wei Yu;

Prеvео nа srpski јеzik: Stеvаn Јоkić

Nаpоmеnа: Теkst niје lеktоrisаn. Svаkа sugеstiја u vеzi prеvоdа i tеrminоlоgiје је dоbrоdоšlа.

Krаtаk prikаz dоkumеntа

Prе pеt gоdinа, 2010, smо publikоvаli Principе i vеlikе idеје nаučnоg оbrаzоvаnjа s cilјеm dа pоkаžеmо dа bi nаučnо оbrаzоvаnjе trеbаlо đаcimа dа оmоgući rаzvој rеlаtivnо mаlоg brоја vеlikih idеја iz nаukе i о nаuci. Nјihоvа primеnа је pоsmаtrаnа krоz nеkе dоgаđаје u оbrаzоvаnju i svаkоdnеvnоm živоtu. Оdgоvоri kоrisnikа iz mnоgih zеmаlја su pоtvrdili dа је izbоr idеја rеlеvаntаn, pа sе čаk i u rеfоrmi nеkih nаciоnаlnih kurikulumimа mаnifеstоvао njihоv uticај...

Preuzmite ceo dokument

 

Park nauke u Šapcu

Drage kolege, preporučujemo vam da prilikom planiranja ekskurzija i eventualne posete Šapcu i okolini, svakako posetite i Park nauke koji se nalazi u okviru Regionalnog centra Šabac. Više o Parku možete pogledati OVDE.