gototopgototop

Sastanak Mreže RC i CSU u Kruševcu

četvrtak, 19 septembar 2013 09:44 Darije Janošević
Štampa
U CSU Kruševac, 09.09.2013. god. održan je sastanak Mreže RC/CSU na kome su prisustvovali direktori Centara za stručno usavršavanje, predstavnik Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja - menadžerka komponente Projektа "Podrška profesionalnom razvoju i evropskim inicijativama u obrazovanju" PDP IV, Marijana Todorović i predstavnici Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini.
Ovaj sastanak bio je prilika da se direktori Centara bliže informišu o radu, nastavnim planovima i programima Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini koje je prezentovao Dekan Fakulteta prof. mr Sretko Divlјan.
Predloženo je uspostavlјanje međusobne saradnje kroz promociju Master studijskog programa Obrazovne politike u Regionalnim centrima. O ovoj temi je detalјnije govorio docent Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, Marko Đorđević, inače saradnik CSU Kruševac kao realizator akreditovanog Programa. Zaklјučak sastanka je da postoji obostrana želјa da se uspostavi međusobna saradnja i dogovorene buduće aktivnosti.
Menadžerka komponente Projekta PDP IV, Marijana Todorović predstavila je direktorima Centara plan i aktivnosti iz obuke Projektnog planiranja, koju organizacije Mreža RC/CSU Srbije kao podršku u osnaživanju kompetencija zaposlenih u Centrima.
Nakon toga, održan je Sastanak Mreže RC/CSU Srbije, na kome je bilo diskusije o realizovanim i budućim Projektima, usaglašavanju rada sa krovnim dokumentima organizacije i predložena rešenja za efikasnije funkcionisanje Mreže.

izvor:http://csu.edu.rs/

Poslednje ažurirano četvrtak, 19 septembar 2013 09:51